ffffimg

FFFF

Aquesta peça, presentada en la Diapason Sound Art Gallery, New York City, al setembre de 2011, part de la descomposició d’una sèrie d’enregistraments d’insectes en el seu hàbitat natural, bàsicament mosques, i senyals amb alt component sorollós generades per ordinador, que es recomponen en un espai determinat, en el qual està col·locat el sistema d’àudio.

La descomposició es dóna mitjançant la separació dels diferents components dels altaveus, que cobreixen diverses bandes de freqüència del senyal que inicialment reben. En conviure en un mateix espai es recomponen, fent que el context específic i les seves característiques acústiques, acabin d’“assemblar-se” al paisatge sonor final.

Encara que els altaveus es troben relativament lluny de l’oïdor, la idea és que, mitjançant aquest sistema, es doni una traspolació de l’espai, de manera que canviï completament la dimensió de cadascun dels sons, segons el lloc en el qual es trobi l’espectador.

Cuatro Filtros Para Cuatro Moscas (FFFFF), és el resultat d’algunes tècniques d’enregistrament i de formes de difondre el so en espais determinats que estic treballant des de fa temps i que són el resultat de reflexions entorn de l’escolta i els filtres acústics i psicològics que alteren les maneres de percebre. Que alteren el punt de vista… el punt d’escolta.

FFFF