Els sentits de les màquines (I/O/I), Laboratori d’Interacció, fou un projecte expositiu i de recerca que vaig dirigir juntament amb Núria Diaz, i que es va desenvolupar durant el període 2010-12 al DHUB.

L’exposició abordava la interactivitat a partir de diferents nivells representats en una escala que anava des de dispositius molt simples, que evidencien la transmissió d’energia i la conversió d’aquesta en gestos, senyals i dades, fins a sistemes més complexos en els quals màquines idèntiques interactuen entre elles i generen comportaments en comunitat.

Tot el contingut de (I/O/I), tant l’exposició com els diversos tallers, conferències o punts de debat que es van aixoplugar dins del seu paraigua, tingué la intenció de reflexionar sobre els efectes que produïm amb l’ús de la tecnologia, els diferents escenaris en els quals la interactivitat es fa present i el desenvolupament d’interfícies intel·ligents i el seu paper en el disseny del futur.

C18_3382

AURAT – Obra documental ficció creada específicament per a l’exposició.

C18_3412

Less Than There – Obra de Rafael Lozano Hemmer – Montreal, 2008.