El projecte Sonidos en Causa és una iniciativa dels codirectors de l’Orquestra del Caos (José Manuel Berenguer i jo mateix). Sorgit el 2008, part de la necessitat de documentar i crear un arxiu del paisatge sonor d’espais naturals que, en vies de ser degradats per l’acció humana, necessiten preservar-se.

Amb un ambiciós projecte d’abastar tota Llatinoamèrica, desenvolupem campanyes a Colòmbia, Perú, Brasil, Xile, Argentina, Costa Rica…

La metodologia d’enregistrament, extremament precisa i meditada, i els resultats de les diverses campanyes, es poden veure a:

http://caos.sonoscop.net/

A més, Sonidos en Causa ha generat diverses exposicions, conferències i xerrades sobre el projecte global, com per exemple la mostra que va proposar el Centre d’Art La Panera en 2010:

http://www.lapanera.cat/home.php?op=8&module=programacio&cad=0&item=84&lang=esp