Aquesta peça és la meva resposta a l’encàrrec realitzat pel col·lectiu xilè Laboratorio de Arte Sonoro per a la publicació del CD “Frágil Torrentoso“, basat en les seves experiències i registres sonors realitzats a la conca del riu Baker (XI regió d’Aysen, Xile).

http://laboratoriodeartesonoro.cl/lab/riobaker

El meu treball partia de dues preguntes bàsiques: com escollir el material? Com organitzar-ho? No obstant això, quan vaig descobrir la possibilitat de treballar amb uns arxius gravats a Caleta Tortel per la Graciela i en Cristian, no ho vaig pensar dues vegades. L’any anterior jo mateix havia visitat aquest lloc i, per diverses raons, no m’havia estat possible gravar allí, pel que m’havia quedat amb certa “nostàlgia” d’aquest registre sonor.

Per a la seva organització, vaig optar per utilitzar els cinc paisatges gravats allí sense seleccionar ni editar cap fragment, i vaig decidir posar-los a sonar simultàniament. Vaig pensar que no volia començar a pujar i a abaixar el volum de cap de les seves parts sinó, més aviat, dissenyar un sistema en el qual els canvis de dinàmica de cadascuna de les mostres controlessin la dinàmica d’una altra. D’aquesta manera, els cinc paisatges sonors regulen la seva intensitat entre ells, creant una espècie de sistema de dependència sonora.

Escoltar: